RUNGGU ADAT PERJABUN RAS NON KARO

Ibas runggu adat perjabun ibas kalak Karo sibiasa idalanken i Jakarta, bagi selama enda enggo idalanken jelma sinterem khususna kalak karo si tading i Jakarta emkap : adina siempo non Karo misalna kalak Tapanuli maka iban siempokenca merga anak beru sinereh, bagepe sebalikna adina sitersereh, maka ban sinerehkenca merga kalimbubu siempo. Adina bage, maka biasana enggo banci ilakoken runggu perjabun ibas ngembah belo selambar, nganting manuk bagepe kerja adatna. Sebab enggo lit sangkep nggeluh pekepar baik ibas sinereh bagepe ibas siempo.

Tapi kudat informasi maka genduari, adina i Pematang Siantar ras sekitarna, lanai perlu sinerehkenca entahpe sipempokenca amin sitersereh entahpe siempo e non Karo. Ertina enggo banci siban rungguta “campuren”, sebab khusus ibas Tapanuli juru bicarana adina la aku lepakĀ  “Rajaparhata” emkap sibali mergana bagi siempo entahpe sinereh, sedangken “parboru” entahpe anak beru ibas kita hanya mbegi-mbegi ras labo teridah peranna ibas runggu e.

Ibas sinidatas, nungkun aku payo nge bage genduari lanai perlu sipempokenca/ sinerehkenca amin gia ia labo kalak Karo, memang “adat emkap arih ersada”…. tapi payo nge?

Bujur, mari ras-ras kita nangkelica muat simehulina.

Rophian S. Gurukinayan.

imehulina.

 

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *